Successions-Herències-Testaments

Comprenent:

  • Assessorament general i actuacions en tot tipus de matèries de dret successori.
  • Testaments
  • Desheretaments
  • Acceptació d’herències.
  • Assessorament en la redacció de testaments i demés disposicions d’últimes voluntats.
  • Memòries  testamentaries.
  • Testaments vitals.
  • Impugnació de testaments, reclamació de legítimes  i gestió de testamentaries.
  • Declaració d’hereus.
  • Particions d’herència.

Comments are closed