Propietat Horitzontal

  • Assessorament en tot tipus de qüestions relatives a comunitats
  • Redacció d’actes de junta, convocatòries i estatuts de comunitats de propietaris.
  • Reclamacions a copropietaris per quotes pendents, obres  no consentides, abusos, etc.
  • Impugnació d’acords comunitaris i de juntes
  • Multipropietat

Comments are closed