Mercantil – Empresarial

Assessorament general en tot tipus d’assumptes jurídics de les empreses, tant societats com individuals ( excepte fiscal i laboral) i concretament, entre altres qüestions:

 • Assessorament en la iniciació d’empreses i negocis.
 • Constitució de tot tipus de societats mercantils i professionals.
 • Redacció de tot tipus  d’estatuts i modificacions dels mateixos.
 • Operacions sobre el capital de les societats mercantils: ampliacions, reduccions.
 • Transformacions, escissions i fusions.
 • Dissolucions i liquidacions de societats i negocis.
 • Assessorament i redacció de protocols familiars
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes mercantils, tals com compravenda, distribució, agencia, franquícia, amb proveïdors, etc.
 • Assessorament en les  convocatòries de juntes i Consells d’Administració, etc.
 • Assessorament i redacció de tot tipus d’actes, certificacions,etc.
 • Impugnació de juntes i d’acords socials.
 • Sol·licitud judicial de convocatòria  de juntes.
 • Conflictes entre societats i els seus socis i/o administradors.
 • Assessorament en productes financers ( SWAPS i altres derivats financers, etc. )
 • Assessorament i gestió de cobrament de morosos.

CONCURSAL

Assessorament i actuació general en matèria concursal, incloent:

 • Assessorament d’empreses en l’àmbit  concursal: estudi  de la necessitat o conveniència del concurs.
 • Preparació de l’expedient de concurs.
 • Seguiment del mateix  davant el Jutjat.
 • Relacions amb els Administradors concursals.
 • Redacció de propostes de conveni i de plans de liquidació.
 • Acords de refinanciació

Comments are closed