Família

Assessorament jurídic  integral en l’àmbit del dret de família, destacant:

  • Assessorament i redacció de convenis prematrimonials.
  • Negociació i redacció de convenis de separació i divorci i presentació de demanda de mutu acord al Jutjat
  • Negociació i redacció de convenis de ruptura de parelles de fet i presentació de demanda de mutu acord al Jutjat
  • Divorcis, separacions, nul·litats civils i eclesiàstiques contencioses davant els Jutjats i Tribunals corresponents, incloent les repercussions econòmiques de tot tipus que puguin derivar-se.
  • Paternitats i filiacions.
  • Incapacitats, tuteles.
  • Estudi i assessorament en la regulació de les relacions patrimonials de les parelles, capítols matrimonials, etc.

Comments are closed