Contenciós davant Jutjats i Tribunals

PROCEDIMENTS ARBITRALS

Quan els assumptes ho requereixin:

  • Redacció de tot tipus de demandes relacionades amb els anteriors apartats, i presentació de les mateixes davant els Jutjats i Tribunals corresponents (civils,  de família, mercantils i contenciós– administratius) i seguiment del procés  en tots els seus tràmits fins la sentència.
  • Recurs de revisió,  d’apel·lació i de cassació,  en el seu cas.
  • Demandes d’execució de sentències i/o Laudes arbitrals.
  • Actuació en tot tipus de procediments arbitrals.

Comments are closed