Arrendaments Urbans

Tota la problemàtica derivada dels arrendaments urbans, tant des de la posició del propietari com des de  la de l’arrendatari. Entre altres qüestions:

  • Redacció de contractes , tant d’habitatge com de locals comercials, de temporada, aparcaments, etc.
  • Assessorament general en quant als diferents tipus de contracte aplicables.
  • Estudi de possibles causes de resolució de contracte.
  • Reclamació de rendes
  • Subrogacions, traspassos i subarrendaments
  • Procediments de desnonament i reclamacions de quantitat degudes davant els Jutjats

Comments are closed