Administratiu

Davant qualsevol administració pública:

  • Impugnació d’actes administratius.
  • Inici d’expedients administratius
  • Al·legacions i recursos
  • Reclamacions contencioses–administratives davant els Tribunals corresponents.
  • Expedients d’aprofitament hidràulics  i de concessió d’aigües minerals, de font i mineromedicinals.
  • Reclamació de responsabilitats patrimonials de l’Administració.

Comments are closed