Execució provisional de sentències

L’any 2.000 es va reformar La Llei de Procediment Civil (de fet, es va promulgar una nova Llei processal) i, entre altres, es va introduir (art. 524 i següents, en la seva redacció actual) l’execució provisional de la sentència dictada en primera instància. La Llei 13/2009 va modificar alguns aspectes de la Llei del 2000. Seguir

Llibres de comerç

Publicat (01/09/2015)

En la meva vida professional he viscut unes quantes vegades l’episodi d’exhibició de llibres de comerç. I dic episodi perquè generalment no acostuma ser un tràmit pacífic. Seguir

Mediació

Publicat (23/04/2015)

Fa uns dies es celebrà a Barcelona el “I Congrés de Mediació de l’Advocacia” amb un gran èxit de participació i una alta qualitat de tots els seus components. Seguir

Protocols familiars

Publicat (05/03/2015)

Cada vegada és més freqüent al despatx rebre consultes sobre la conveniència de pactar un protocol per assegurar, en la mida en que es pugui, la continuïtat d’una empresa conjugant els interessos de la societat i la participació de diferents membres familiars en l’estructura empresarial. Seguir

Sobre la clàusula “rebus sic stantibus”

Publicat (10/02/2015)

Quan dues parts firmen un contracte, ho fan en base una situació social, econòmica i política que configura un marge jurídic adequat que protegeix el compliment d’allò que les parts han acordat. Naturalment que, quan es firma un contracte s’accepta un risc ja que, les circumstàncies tant d’una part com de l’altre no són estàtiques sinó variables. Així per exemple, quan es firma un contracte de subministrament, una part té clar que  ho fa en base a una previsió de ventes determinada i l’altre part, que té els medis adequats per portar a terme aquest subministrament. Però, el primer no sap amb exactitud les comandes que rebrà,  ni la periodicitat dels mateixos i el segon  no coneix els problemes que poden tenir els seus medis de producció. Per tant, ambdós assumeixen cert risc que encara que aleatori es pot preveure en el propi contracte i per això, a més a més, existeixen  assegurances  que cobreixen bona part d’aquests riscos. Seguir