Gabinet Jurídic

Especialitzat en dret civil i mercantil

Gabinet Jurídic

Especialitzat en dret civil i mercantil

TABERNER-MERA

Advocats
El despatx TABERNER–MERA Advocats Associats, SCP, és un gabinet jurídic, amb professionals d’àmplia experiència, que és dedica a l’assessorament jurídic en general i també a la gestió contenciosa davant els Jutjats i Tribunals, en tot tipus d’assumptes jurídics, en les àrees que més endavant s’indiquen.

Entre les seves principals característiques destaquen:
Un tracte personal i directe amb el client.
Adequació a les necessitats del client en quant a horari, desplaçaments, etc.
La comunicació periòdica de l’estat en que es troben els assumptes encarregats.